נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
Search

חלוקת חובות בין בני הזוג

ריב על רכוש

לעיתים כאשר זוג מתגרש עולה השאלה מה עושים עם החובות שהם צברו במהלך הנישואין, הסוגייה מסתבכת בעיקר כאשר החובות נצברו כתוצאה מהתנהלות לא נכונה של אחד הצדדים, נסביר כיצד עובד מנגנון חלוקת חובות בין בני הזוג.

 

חלוקת נכסים בין בני זוג בהליך גירושין

החוק בישראל קובע כי במסגרת הסכם גירושין חלוקת המשאבים בין בני הזוג צריכה לעשות מתוך מטרה לאזן את המצב הכלכלי בין שני הצדדים כך שלרוב הרכוש המשותף של השניים מחולק שווה בשווה בין שני הצדדים.

תחת הגדרת רכוש משותף נכללים כל הנכסים של בני הזוג שיש להם ערך כלכלי כלשהו, כלומר מדובר בנכסים שהזוג צבר לאורך השנים כמו דירה, כסף בחשבון העובר ושב, זכויות סוציאליות כאלה ואחרות כמו קרן פנסיה ולמעשה כל פריט ומוצר שיש לו ערך כלכלי ששייך לזוג.

חריגים בהקשר זה הם נכסים שאינם נחשבים לרכוש משותף כמו נכסים שנצברו אצל אחד הצדדים לפני הנישואין, נכסים שהתקבלו בירושה ועוד, ניתן לקרוא מידע נוסף באתר של ורד לוי עו"ד גירושין.

גם לכלל זה יש יוצאים מן הכלל כאשר לרוב דירה שנרכשה לפני הנישואין על ידי אחד מהצדדים אבל נעשה בה שימוש במהלך שנות הנישואין במסגרת שימוש משותף תהפך לאחר מספר שנים לרכוש משותף שהצד השני יוכל לדרוש במסגרת גירושין.

 

חובות משותפים וחובות שאינם משותפים

גם במסגרת החובות לרוב יש אינטרס לאזן בין שני הצדדים כך, חובות של הזוג שנחשבים לחובות משותפים יחולקו לרוב, שווה בשווה בין שני הצדדים, לכן ננסה להסביר מה נופל תחת ההגדרה של חוב משותף ומה נחשב לחוב אישי של אחד הצדדים שלא יחולק בין שני הצדדים.

חוב משותף הוא חוב שהצטבר במסגרת התנהלות משותפת של שני הצדדים, למשל בעת לקיחת משכנתא, הלווה לרכישת רכב, חובות הקשורים לניהול משק בית משותף, תשלומים למוסדות לימוד, אוברדראפט בחשבון הבנק המשותף ועוד.

חשוב לציין שגם חוב שנוצר במסגרת העבודה של אחד הצדדים, גם כאשר לצד השני אין כל מעורבות בתחום זה החוב ייחשב למשותף, ההגיון מאחורי ההחלטה הזאת היא ששני הצדדים היו מודעים למצב הכלכלי ולכן יש להם אחריות משותפת לכל חוב שנוצר במהלך חייהם המשותפים.

כדי להגדיר חוב כחוב שאינו משותף צריך להוכיח מספר דברים שעיקרם להוכיח כי מדובר בחוב שהצטבר במנותק מניהול החיים המשותפים של בני הזוג, או כאשר החוב הצטבר ללא ידיעתו של אחד הצדדים או בניגוד לדעתו, בין היתר ניתן להוכיח כי חוב איננו משותף כאשר:

  • ניתן להוכיח באופן חד משמעי שהחוב נוצר ללא ידיעתו של הצד השני או ללא הסכמתו.
  • החוב נוצר עקב פעילות שאיננה חוקית כמו הימורים.
  • החוב נוצר לאחר שבני הזוג נפרדו בפועל, כאשר שני הצדדים פעלו במנותק זה מזה.

זוג גרוש

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עורך דין משפחה