עורך דין צוואות וירושות

צוואות וירושות אצל ידועים בציבור

נכון לרגע כתיבת מילים אלו, לא קיימת הגדרה חוקית חד משמעית בנוגע למושג ידועים בציבור. פשוט מדובר במושג שהשתרש לעולמנו מכורח המציאות. זוגות רבים בוחרים