נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

אלימות במשפחה ראשית

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה הוא קו הגנה הכרחי במקרים מסוימים למען הבטחה כי אדם הסובל מאלימות במשפחה יהיה מוגן מפני התנהגות זו. בהתאם לכך, צו זה הוא צו אשר ניתן להוציא באופן מהיר ותוך דיונים ספורים. מנגד, צו זה עלול להפוך לחרב פיפיות קשה באמצעות של תלונות שווא משום סיבות שאינן לגיטימיות.

לכן אנו כותבים מאמר זה במטרה להציג בפניכם את הכלי החשוב הזה במידה ואתם או מי מיקיריכם זקוק להגנת הרשויות מפני גורמים מתעללים בתוך המשפחה. או לחילופין לספק ידע על מנת שתוכלו להתגונן מפני תלונות שווא בנושא זה. בהתאם לכך, מאמר זה יחולק לשלושה חלקים, ראשית נציג מהו צו הגנה, לאחר מכן מה משמעותו של צו הגנה זה ולבסוף נבחן כיצד ניתן להגיש בקשה זו מבחינה טכנית או לערער על החלטות אשר מתקבלות במסגרת זו.

 

מהו צו הגנה למניעת אלימות במשפחה ומי יכול להגישו?

החוק למניעת אלימות במשפחה קובע כי בסמכות בתי המשפט בישראל וכן בתי הדין הדתיים להוציא צו הגנה למניעת אלימות במשפחה כאשר אדם חשוף לאלימות על ידי בן משפחתו, או שישנו חשש כי ישנה אלימות למולו.

את צו ההגנה יכול לבקש כל בן משפחה ואף בן משפחה לשעבר, אשר חושש מאלימות או שסובל ממנה בהווה, כאשר הצד האלים בן משפחתו. בתוך כך, חשוב לדעת כי גם בני זוג חד מיניים, אשר אינם מוכרים על ידי המדינה בסוגיות מסוימות רשאים לבקש להוציא צו הגנה כנגד בן או בת זוגם.

פרט לקורבן יכולים גם אנשים הפועלים מטעם הקורבן כמו עורך דין או מיופה כח, וכן היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו, תובעים משטרתיים ואף עובדים סוציאלים אשר נחשפו לאלימות או לחשש מפניה.

בית המשפט יוציא את צו ההגנה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים, כפי שמפורטים בסעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה:

  1. כאשר אדם נהג באלימות או ביצע עבירת מין כלפי בן משפחתו סמוך להגשת הבקשה. החוק לא הגדיר מהו טווח הזמן אותו ניתן להגדיר כסמוך, אך לפי מקרי עבר הדבר יכול להיות שעות ואף ימים מאז אירוע האלימות.
  2. כאשר ישנו יסוד סביר להאמין כי אותו אדם מהווה סכנה גופנית ממשית או לביצוע עבירת מין כלפי בן משפחתו.
  3. במידה והגורם נגדו מוצא צו ההגנה התעלל נפשית באופן ממושך בפני בן משפחתו או התנהגותו של אותו אדם מונעת מהקורבן לנהל שגרת חיים תקינה.

לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט, על בית המשפט לקיים דיון בנוכחות הצדדים. בית המשפט רשאי להוציא צו הגנה גם במידה והדיון מתקיים בנוכחות צד אחד בלבד, אך במקרה זה יצטרך בית המשפט להורות על קיומו של דיון נוסף לאחר הוצאת הצו ובתוך שבעה ימים. האחריות לדיווח על הוצאת הצו וזימונו לדיון הינה על בית המשפט ולא על מבקש הבקשה, זאת מתוך רצון לצמצם את המגע בין הגורם הפוגע לקורבן.

 

מה משמעות צו הגנה למניעת אלימות במשפחה?

שלוש פעולות מרכזיות הנאסרות על האדם אשר כנגדו הוצא צו ההגנה בהתאם לסעיף 2 לחוק למניעת אלימות במשפחה:

  1. לאותו אדם אסור להיכנס ואף להתקרב לדירה בה מתגורר האדם אשר בעבור הגנתו הוצא הצו.
  2. לאותו אדם אסור להטריד את בן המשפחה בשום דרך ובשום מקום.
  3. לעשות כל פעולה המונעת מבן המשפחה הזקוק להגנה לעשות שימוש בנכס השייך לאותו בן משפחה. לסעיף זה ישנה חשיבות מיוחדת מאחר וצו ההגנה מוצא כנגד בני המשפחה אשר במקרים רבים הם בעלים שותפים של הנכס, כמו למשל במידה ומדובר באלימות כנגד בן זוג.

במידה ואדם מפר את צו ההגנה, הדבר מהווה עבירה פלילית. כמו כן, יכול בית המשפט לדרוש ערובות נוספות להבטחת קיומו של הצו, כמו דרישת ערבות כספית או מתן הוראות נוספות כמו הרחקה משטח מסוים על מנת להבטיח את הגנתו של בן המשפחה.

פרט לכך, במידה והאדם אשר כנגדו הוצא צו ההגנה מחזיק בנשק, הנשק מוחרם ונאסר עליו לשאת נשק.

 

כיצד ניתן להוציא צו הגנה ומה תוקפו?

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה ניתן להוציא בבתי משפט שלום, בתי משפט לענייני משפחה ובתי דין דתיים. כאשר במידה והקורבן הינו קטין לא ניתן להגיש בקשה זו בבית משפט השלום. הגשת הבקשה בפני בתי דין אלו נעשית באמצעות הגשת טופס בקשה להוצאת צו הגנה במזכירות בית המשפט הרלבנטי.

כמו כן, חשוב לדעת כי אין צורך בתשלום אגרה כלשהי לשם הוצאת הצו, זאת מתוך תפיסה כי חשוב למנוע אלימות במשפחה וסיבות סוציו-אקונומיות אינן סיבה לשלול זכות בסיסית זאת. הדבר נכון אף ביתר שאת בהינתן שבמקרים רבים הגורם המתעלל יכול להיות הגורם אשר מחזיק בכסף בתוך משק הבית וכך נמנעת דה פקטו כל אפשרות לשלם אגרות מסוג זה.

לאחר שהוצא הצו, תוקפו לא יכול לעלות על פרק זמן של שלושה חודשים. לאחר תקופה זו ככל שהצורך בצו עדין רלבנטי, יכול בית המשפט להאריכו בהתאם לשיקול דעתו. לרוב ימנע בית המשפט מהארכת הצו לתקופה של יותר מ-6 חודשים נוספים, אך במקרים חריגים בית המשפט יכול להאריך אף בשנה נוספת.

 

הליך ערעור ובקשות שווא להוצאת צו הגנה

במידה ונדחתה הבקשה לצו הגנה, ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי במידה והבקשה הוגשה בבית משפט השלום או בית משפט לענייני משפחה. במידה והבקשה נדחתה על ידי בית הדין הרבני, הערעור יוגש בפני בית הדין הרבני הגדול.

אך עם זאת חשוב לדעת, כי במידה ובית המשפט מגיע למסקנה כי אין סיבה להוצאת צו הגנה וכי הבקשה נעשתה מסיבות לא לגיטימיות כמו רצון לנקום במבקש, בית המשפט מוסמך להטיל הוצאות בית משפט ואף לפצות את האדם אשר נגדו הוגשה הבקשה וכעת הוא למעשה הקורבן של ההליך. בהקשר זה נציין כי הדיון אשר מתנהל בנוכחות שני הצדדים הוא הזדמנות חשובה בעבור קורבנות לתלונות שווא להוכיח זאת.

 

סיכום

לסיכום, צו הגנה למניעת אלימות במשפחה הוא צו אשר יכול בן משפחה או נציגי הרשויות הרלבנטיות לבקש מבית המשפט במטרה להגן על בן המשפחה החשוף בפני אלימות או עבירות מין ואף התעללות נפשית חמורה. מטרת צו ההגנה היא למנוע כל אפשרות של בן המשפחה להתקרב לקורבן ולהמשיך את הפגיעה בו. אורכו של הצו הינו עד שלושה חודשים, אך ניתן להאריכו לפרקי זמן נוספים במידה והדבר נכון בהתאם לשיקול דעת בית המשפט. לשם הוצאת צו קבוע חייב להתקיים דיון בנוכחות שני הצדדים, אך ניתן להוציא צו במעמד צד אחד אשר לאחריו יתקיים דיון נוסף.

אלימות במשפחה

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עורך דין פלילי
ריאיון עבודה
הטרדה מינית בראיון עבודה

הטרדה מינית נחשבת לתופעה בעייתית אך נפוצה למרבה הצער, שמתרחשת בשלל סיטואציות. ההטרדה עשויה להיות בין מנהל ועובד, בין

פסיקה
זכות השימוע בהליך הפלילי

היכרות עם זכות השימוע בהליך הפלילי יכולה לסייע עבור חשודים שרוצים לוודא שהזכויות שלהם נשמרות. במאמר הבא נציג את

איש חוק ומשפט
מהי אי הרשעה?

ביטול הרשעה רלוונטי בעיקר לנאשמים שזוהי הפעם הראשונה שהם מואשמים בבית משפט על כך שעברו על החוק. במידה ורשויות