תביעות

התפרצות סוכרת בצבא

עבור אנשים מסוימים, המסגרת הצבאית יוצרת מתח ולחץ רבים. עבור לא מעט חיילים, הגיוס לצבא כרוך בהשקעה לא מבוטלת של משאבים נפשיים על מנת להתמודד